PROFESJONALNE DORADZTWO

 

Agencja Pracy Polwerk oferuje współpracę w trzech modelach do wyboru. Każdy z modeli zostanie pokrótce przedstawiony, by jak najlepiej dopasować Państwa oczekiwania i potrzeby do możliwości legalnego zatrudniania osób ze wschodniej Europy, głównie z Ukrainy.

Uważamy, że  polski rynek pracy, choć z tendencjami do wzrostów gospodarczych, nie jest w stanie w 100% pokryć oczekiwań pracodawców w stosunku do potencjalnych kandydatów na określone stanowiska. Nie jest też tajemnicą, że o rzetelnego i sumiennego pracownika jest coraz trudniej.

Właśnie w tym momencie, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom kadrowym. Jako certyfikowana Agencja Pracy Polwerk Sp. z o.o. dajemy gotowe rozwiązanie Państwa problemów.

Modele współpracy:

 1. Rekrutacja pracowników (głównie) z Ukrainy

Model ten powstał z myślą o pracodawcach, którzy z góry wiedzą, że dodatkowych rąk do pracy potrzebują w perspektywie długofalowej.

W tym przypadku Państwa firma zatrudnia pracowników pod własnym szyldem, tym samym staje się pełnoprawnym ich pracodawcą w rozumieniu polskiego prawa pracy. Rozważając ten model oparty ściśle na rekrutacji, trzeba wziąć  pod uwagę, że koszty związane z: badaniami lekarskimi, ewentualnym doposażeniem stanowiska pracy i samego pracownika itp. również ponosi pracodawca.

Bardzo ważnym aspektem jest zakwaterowanie pracowników. W tym również jesteśmy w stanie pomóc, jednakże koszty prowizji również wzrosną.

 

 Polwerk Sp. z o.o. w owym modelu oferuje:

 • Profesjonalną rekrutację pracowników z Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
 • Pomoc prawną w zorganizowaniu wiz oraz wszelkich innych czynności związanych z legalizacją i pobytem pracowników w Polsce.
 • Jeżeli zaistnieje potrzeba – zorganizowanie odpowiedniego zakwaterowania dla pracowników.
 • Forma wynagrodzenia dla Polwerk Sp. z o.o. (ustalana indywidualnie)
 • Od każdej przepracowanej godziny na rzecz pracodawcy przez rekrutowanego przez nas pracownika z Ukrainy, należeć się będzie kwota od stawki godzinowej ustalana zawsze przy zawieraniu umowy ze zleceniodawcą. W tym wypadku pracodawca końcowy zobowiązany jest do dostarczania dokumentu potwierdzającego fatyczną ilość przepracowanych godzin np. w co tydzień – chyba, że ustalono inaczej.

lub:

 • Jednorazową prowizję w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia pracownika brutto.

Modele współpracy:

 1. Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy jest to nic innego jak „wypożyczenie pracowników“ od Agnecji Pracy. Model ten jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm, które deklarują nagłą i ciągłą potrzebę na pokrycie wakatów, a nie mogą, bądź nie chcą wiązać się z pracownikami stosownymi umowami o pracę.

W tym przypadku następuje całkowita przeniesienie odpowiedzialności za legalizację i zorganizowanie wiz,  wynagrodzenia i zakwaterowanie pracowników na rzecz Agencji Pracy Polwerk Sp. z o.o, chyba że zleceniodawca zagwarantuje kwaterunek pracownikom; wtedy koszty roboczogodziny brutto pracownika zostaną odpowiednio obniżone.

Podpisując z nami umowę o leasingu pracowniczym gwarantujemy dostarczenie pracownika gotowego do wykonywania czynności

w określonym terminie. Usługa o leasingu pracowniczym może być stale i nieprzerwanie wykonywana nawet przez dużą ilość pracowników.

Usługę rekomendujemy we wszystkich znanych branżach, nawet w branżach  pro-medycznych.

Polwerk Sp. z o.o. w owym modelu oferuje:

 • Pracownika o danych kwalifikacjach, zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy, bez nawiązania z nim bezpośredniego stosunku pracy.
 • Pełną odpowiedzialność za wizy (zawsze do wglądu przez zleceniodawcę) oraz inne dokumenty poświadczające legalizacje zatrudnienia, wynagrodzenie i zakwaterowanie i transport pracownika do pracy.
 • Forma wynagrodzenia dla Agencji Pracy Polwerk Sp. z o.o.
 • Wynagrodzenie za każdą przepracowaną roboczogodzinę według taryfikatora i ustaleń indywidualnych ze zleceniodawcą opartych na danych zawartych w umowie o leasingu pracowniczym.
 • Rabaty już od 6 pracowników „wypożyczanych“ w systemie min.164 godzin w miesiącu.

Modele współpracy:

 1. Zlecenie wykonania określonego dzieła-zadania

Wielu zleceniodawców, zainteresowanych jest współpracą polegającą na wykonaniu przez Agencję Pracy danego dzieła-zadania, inaczej mówiąc zlecenia. Klasycznym przykładem może być dopasowanie umowy do zaistniałych potrzeb partnera biznesowego, w której to przedmiotem usługi jest wykonanie usługi outsourcingowej np. ocieplenie budynku czy załadunek i rozładunek 100 aut ciężarowych etc. Model ten jest szczególnie polecany w przypadku krótkotrwałych i niestabilnych umów z Państwa klientami.

W tym przypadku, Agencja Pracy Prohomini „deleguje“ pracowników związanych umowami bezpośrednio z nami, by ci w należyty sposób wykonali zlecenie, oczywiście pod nadzorem kierownictwa Państwa firmy.

Model ten wypracowaliśmy głównie na zasadzie własnych obserwacji oraz  rozmów z dotychczasowymi partnerami. Wiedząc że zlecenie ma charakter krótkoterminowy jesteśmy w stanie bez żadnych przeszkód zapewnić po ukończeniu danego zlecenia wszystkim naszym pracownikom ciągłość pracy u innych zleceniodawców.

 Polwerk Sp. z o.o. w owym modelu oferuje:

 • Taką ilość pracowników, by w określonym czasie zakończyć zlecenie.Pracownicy zostają zawsze w tym przypadku związani umową bezpośrednio z naszą Agencją Pracy. To my jesteśmy ich pracodawcami w rozumieniu polskiego prawa pracy.
 • Forma wynagrodzenia dla Agencji Pracy Polwerk Sp. z o.o.
 • Wynagrodzenie ustala się z góry na określoną jednorazową kwotę z czego przed rozpoczęciem zlecenia zleceniodawca uiszcza min.25% kwoty ogólnej na rzecz zaliczki związanej z kosztami rekrutacji oraz czasowego zakwaterowania pracowników.